Doktora Tezleri

Prof. Dr. Zekiye Çınar'ın danışmanlığını yaptığı doktora tezleri.

2016

2010

2003

 • Organik bileşiklerin oh radikali ile oksidasyon kinetiğinin incelenmesi; Fenol türevlerinin oh radikali ile reaksiyonlarının kinetiğinin incelenmesi
  Yazar: GÜLİN KOÇTÜRK, Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Fizikokimya Bilim Dalı (2003)

2000

 • Kuantum mekaniksel yöntemlerle olefinlere HSH katılması reaksiyonlarının kinetiğinin incelenmesi
  Yazar: MELİKE TAGUDAR, Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı (2000)

1998

 • Kuantum mekaniksel yapı ve enerji hesaplamaları: Alifatik alkollerin OH radikalleri ile gaz fazı reaksiyonlarının kinetiğinin teorik olarak incelenmesi
  Yazar: ARZU HATİPOĞLU, Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı (1998)

1997

 • Heterojen fotokatalitik degradasyon aromatik kirleticilerin sulu TiO2 suspansiyonlarında foto katalitik degradasyon kinetiğinin incelenmesi
  Yazar: NEVİM SAN (SERGEN), Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Fizikokimya Bilim Dalı (1997)

Yüksek Lisans Tezleri

Prof. Dr. Zekiye Çınar'ın danışmanlığını yaptığı yüksek lisans tezleri.

2014

2013

2011

2008

2006

2005

 • Piridin ve türevlerinin sulu TiO2 süspansiyonlarındaki heterojen fotokatalitik degradasyon kinetiğinin incelenmesi
  Yazar: YELDA YALÇIN, Danışman: PROF.DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005)

2004

1999

 • Kuantum mekaniksel yarı ampirik yöntemlerle aminopolienlerin geometrik ve elktronik yapılarının belirlenmesi
  Yazar: MEHMET ALİ ÇELİK, Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı (1999)

1997

 • Kuantum mekaniksel yarı ampirik yöntemlerle organolityum bileşiklerinin yapılarının tayini
  Yazar: GÜLİN KOÇTÜRK, Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Fizikokimya Bilim Dalı (1997)

1993

 • Olefinlere hidrojen sülfür katılması reaksiyonlarının geliştirilmiş yarı-iyon çifti teorisi ile aktivasyon enerjilerinin hesaplanması
  Yazar: A.YEŞİM BİLDİRİCİ, Danışman: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1993)