Doctoral Theses

Doctoral theses supervised by Profressor Zekiye Çınar.

2016

2010

2003

 • Investigation on the kinetics of the oxidation reactions of organic compounds with oh radicals; Investigation on the kinetics of the reactions of phenol derivatives with oh radicals
  Author: GÜLİN KOÇTÜRK, Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Fizikokimya Bilim Dalı (2003)

2000

 • An Investigation on the kinetics of the addition reactions of HsH to olefins by quantum mechanical methods
  Author: MELİKE TAGUDAR, Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı (2000)

1998

 • Kuantum mekaniksel yapı ve enerji hesaplamaları: Alifatik alkollerin OH radikalleri ile gaz fazı reaksiyonlarının kinetiğinin teorik olarak incelenmesi
  Author: ARZU HATİPOĞLU, Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı (1998)

1997

 • Heterojen fotokatalitik degradasyon aromatik kirleticilerin sulu TiO2 suspansiyonlarında foto katalitik degradasyon kinetiğinin incelenmesi
  Author: NEVİM SAN (SERGEN), Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Fizikokimya Bilim Dalı (1997)

Master's Theses

Master's theses supervised by Professor Zekiye Çınar.

2014

2013

2011

2008

2006

2005

 • A theoretical investigation on the heterogeneous photocatalytic degradation of pyridine and its derivaties in aqueous TiO2 suspensions
  Author: YELDA YALÇIN, Supervisor: PROF.DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005)

2004

1999

 • Determination of the geometric and electronic structures of aminopolyenes by quantum mechanical semiempirical methods
  Author: MEHMET ALİ ÇELİK, Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı (1999)

1997

 • Determination of the structures of organolithium compounds by quantum mechanical semi-empirical methods
  Author: GÜLİN KOÇTÜRK, Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı Fizikokimya Bilim Dalı (1997)

1993

 • Olefinlere hidrojen sülfür katılması reaksiyonlarının geliştirilmiş yarı-iyon çifti teorisi ile aktivasyon enerjilerinin hesaplanması
  Author: A.YEŞİM BİLDİRİCİ, Supervisor: PROF. DR. ZEKİYE ÇINAR
  Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1993)