FİZİKOKİMYA 3 (2004-2005 Güz Dönemi)

Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Zekiye ÇINAR
Ofis No : Davutpaşa Kampüsü B-2008

Dersin Amacı ve Kapsamı

Bu dersin amacı; öğrenciye moleküler düzeyde düşünme yeteneği kazandırarak, tüm gerçek olayların neden-sonuç ilişkilerini moleküler özelliklere ve moleküllerarası etkileşimlere dayanarak açıklayabilmesini sağlamaktır. Bu derste kazanacağınız bilgilerle, termodinamik prensiplerinin makroskopik sistemi oluşturan atom ve moleküllerin özellikleri cinsinden açıklanabileceğini, modern teknikleri kullanarak termodinamik fonksiyonların nasıl hesaplandığını öğrenecek, kinetik teorilerle maddelerin reaktivitelerini, reaksiyon hızlarını, reaksiyon mekanizmasını ve ürünlerini bulabileceksiniz. Dönemin sonlarında ise saf maddelerin ve karışımların tüm özelliklerini açıklayabilecek ve bazı ayırma tekniklerinin temelini öğreneceksiniz. Sonuç olarak; kazanacağınız moleküler düzeyde düşünme yeteneğiniz ile olaylara daha farklı yaklaşacak, en ince ayrıntısına kadar analiz yapabilecek ve en kısa sürede en doğru çözümü bulabileceksiniz.

Konuların Sıralanışı

 1. Kımyasal Denge:

  • Kimyasal Potansiyel
  • Karışımların Termodinamik Özellikleri
  • İdeal Gaz Karışımında Kimyasal
  • Denge
  • Denge Sabitleri
  • Sıcaklık Etkisi
  • LeChatelier Prensibi
 2. Faz Dengeleri

  • Clapeyron Eşitliği
  • Saf Maddelerin Faz Diyagramları
  • Gibbs Faz Kuralı
 3. Çözeltiler

  • Koligatif Özellikler
  • Basınç-Bileşim, Sıcaklık-Bileşim Grafikleri
  • Kaldıraç Kuralı
  • İzotermik Distilasyon
  • Fraksiyonlu Distilasyon
  • Azeotroplar
 4. Yoğunlaşmış Fazlar Arasında Denge

  • Kısmen Karışan Sıvılar
  • Hiç Karışmayan Sıvılar
  • Ötektik Grafikler
 5. Kimyasal Kinetik

  • Reaksiyon Hızı
  • Sıcaklık Etkisi, Arrhenius Denklemi
  • Konsantrasyon Etkisi, Reaksiyon Mertebeleri
  • Kararlı-Hal Yaklaşımı
  • Karmaşık Reaksiyonlar
 6. Kinetik Teoriler

  • Aktivasyon Enerjisi
  • Ünimoleküler Reaksiyonlar, Lindemann Teorisi
  • Çarpışma Teorisi
  • Geçiş Konumu Teorisi
 7. Yapı-Termodinamik Özellikler

  • Sistemin Enerjisi ve Entropisi
  • Partisyon Fonksiyonunun Tanımı
  • Moleküler Partisyon Fonsiyonu
  • Yarı-Ampirik Yöntemlerle Geometri Optimizasyonu
  • Moleküler Özelliklerin Hesaplanması
  • Kinetik Parametrelerin Hesaplanması

Sınavlar, Ödevler, Quizler

Dönem sonu başarı notunuz, yıliçi notunuzun %60 ı ve Final notunuzun %40 ından oluşacaktır. Yıliçi notunuzun belirlenmesi ise aşağıdaki oranlara göre yapılacaktır.

Oran
2 Yıliçi Sınavı + 1 Lab. Sınavı%70
Ödevler%10
Quizler%20

Dersten başarılı olmanın birinci koşulu Laboratuvar denemelerini tamamlamış ve onay imzalarını almış olmaktır.

Açıklamalar

Yıliçi Sınavları : Dönem boyunca yapılacak olan 2 yıliçi sınavının tarihleri Bölüm Başkanlığınca belirlenecektir. Bu tarihleri çok önemli bir neden olmaksızın değiştirmem. Sınavlar kapalı defter-kitap şeklinde olacak ve sınava kadar işlediğimiz konuları kapsayacaktır. Sorular teori kısmından ve problemlerde oluşacak, ödev, quiz, ve uygulama sorularına benzer türden olacaklardır. 3. yıliçi sınavı ise laboratuvarda yapacağınız denemerin teori ve uygulamalarından oluşacaktır.

Ödevler : Dersi ve uygulamaları daha iyi anlayabilmeniz, bireysel olarak araştırma yaparak çalışmanızı sağlamak üzere verilecektir. Birbirinizle tartışabilir, fikir alış verişi yapabilirsiniz. Fakat birbirinizden ödevi olduğu gibi kopyalamamanızı, bireysel olarak çalışmanızı öneririm.

Quizler : Daha önce zamanı bildirilmeden yapılacak olan 10-15 dakkikalık küçük sınavlardır. Bu sınavları genellikle dersimizin ilk saatinde yapacağım.

Ödüller : Dersi günü gününe çalışmanızı ve dikkatle dinlemenizi sağlamak için ders sırasında bilmeniz gereken ve yaratıcılık gücünüzü ortaya çıkararak yorum yapabileceğinizi düşündüğüm bazı soruları ders sırasında yöneltebilirim. Cevap vermek isteyen söz alarak cevaplar. Doğru cevap verene sorunun ağırlığına göre ekstra bir quiz notu olarak değerlendirilmek üzere 80-100 arasında bir not veririm.